VidiCom Sp. z o.o. Gepardem Biznesu 2018

2019-05-10
 

Po raz kolejny otrzymaliśmy Geparda Biznesu! Kolejny nasz sukces i kolejna statuetka do kolekcji. Zdobycie prestiżowego tytułu Geparda Biznesu 2018 traktujemy jako wyróżnienie Spółki spośród tysięcy przedsiębiorstw. Nagroda jest dla nas potwierdzeniem wiarygodności Firmy oraz czymś co wzbudza zaufanie i szacunek. Oceny naszego Przedsiębiorstwa dokonała niezależna od nas Wywiadownia Gospodarcza. 

Głównym kryterium, które jest brane pod uwagę̨ to wzrost oraz dynamika wzrostu wartości rynkowej firmy. Oznacza to, że VidiCom Sp. z o.o. rozwija się szybko, a średnia z dynamik zysku i przychodów jest bardzo wysoka. Dane są publiczne i ogólnie dostępne. 

W tym roku Instytut Europejskiego Biznesu policzył wartość́ rynkową 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw przez porównanie ich wyników finansowych do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie Instytut Europejskiego Biznesu stworzył ranking najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2018. 

Obecnie VidiCom Sp. z o.o. jest największym Dystrybutorem w Polsce specjalistycznych systemów montażowych do elektroniki użytkowej oraz przemysłowej. Specjalizuje się w sprzedaży hurtowej. Spółka sprzedaje do kilkuset swoich Partnerów w 14 krajach Europy w tym do państw bałtyckich. Liczba klientów stale rośnie, a siłą Firmy jest bardzo dobra znajomość tematyki oraz branży, w której funkcjonuje. 

Zarząd Spółki serdecznie dziękuje Pracownikom oraz Partnerom biznesowym za ich dotychczasowy wkład włożony w rozwój naszego Przedsiębiorstwa. 

Z poważaniem, 
Zarząd VidiCom Sp. z o.o.
pixel